1. INLEIDING.

Op 14 september 1997 hebben de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Beetsterzwaag - Olterterp een federatie gevormd. We gingen verder als de Samen Op Weg gemeente.

In 2000 is voor ’t eerst een beleidsplan voor de SOW-gemeente opgesteld voor een periode van 5 jaar.

In dat beleidsplan gaven we onze visie en dromen voor de gemeente aan. Elk onderdeel van de kerkelijke organisatie gaf aan wat ze op korte en lange termijn van plan zijn te doen.

Als PKN-gemeente anno 2011 blijven we daarmee doorgaan.

De kerkorde van de PKN schrijft voor dat elke gemeente een beleidsplan heeft voor een periode van 4 jaar.

De kerkenraad, diaconie, college van kerkrentmeester en andere commissies zijn weer bezig geweest om een nieuw beleidsplan samen te stellen.

U vindt het resultaat hierna.

Als leden van deze kerkgemeenschap zijn we geraakt door Jezus Christus. We willen het beleid op de diverse kerkelijke terreinen met elkaar delen en verder uitdragen.

Wij hopen dat dit beleidsplan hierin zal bijdragen.

 

Beetsterzwaag, januari 2011

 

Namens de kerkenraad,

 

W. de Vlugt

Preses.