World Servants

In de zomer van 2021 gaan wij van 10 juli t/m 31 juli naar Bolivia met WorldServants. Wij gaan samen met 25 andere jongeren uit heel Nederland naar het dorp Surutu. Wij leven daar midden tussen de lokale bevolking en zullen samen met hen een medische post bouwen. De mensen uit dit dorp en de zes omliggende dorpen moeten nu twee uur per auto reizen om bij de eerste kliniek te komen. Door hen te helpen met bouwen willen wij bijdragen om de leefomstandigheden van deze gemeenschap te verbeteren.
Naast het bouwen zullen we activiteiten organiseren voor de kinderen, hen Bijbelverhalen vertellen, potje voetballen en veel meer.

Iedere deelnemer draagt bij aan de projectkosten door het bijeenbrengen van een eigen deelnemersbijdrage. Hiervan worden onder anderen de reis en het verblijf en een deel van de bouwmaterialen betaald. Voor het project willen we €17.150,- bijeenbrengen, waarvan we een deel uit eigen zak betalen. Het is een behoorlijk bedrag, dat we bij elkaar brengen door het organiseren van sponsor- en verkoopacties. Vorig jaar hebben wij al ruim €10.000 binnen gehaald. Organisaties als Wilde Ganzen en supporters van World Servants dragen ook bij aan het project. Zie ook Actiegroep Beetsterzwaag bouwt aan verandering (worldservants.nl). Zie voor meer informatie over onze reis: https://www.worldservants.nl/bolivia/BO121.

 

Achter:  Laura Schreiber, Lycke v/d Lei, Tess Numan, Lisa v/d Lei
Voor:     Fleur Willemsma en Anne Witteveen

 

World Servants is een internationale vrijwilligersorganisatie op christelijke grondslag. World Servants assisteert in ontwikkelingslanden door ondersteuning te bieden bij de realisatie van noodzakelijke gebouwen, zoals schoolgebouwen en klinieken. World Servants doet dit door het uitsturen van teams van Nederlandse jongeren. Het motto van World Servants is 'Bouwen aan verandering'. In de werkwijze van World Servants is persoonlijke verandering van jonge vrijwilligers even belangrijk als de totstandkoming van de noodzakelijke gebouwen.