Welkom op de site van de Protestantse Gemeente "Via Pacis" in Beetsterzwaag / Olterterp.

................................................................

Kerkdienst 22 september in de Ontmoetingskerk

De ochtendviering om 9.30 uur: Voorganger is ds. Jan de Haan

Liederen en Lezingen:
Intochtslied: Sweachster Bundel 4 : 1, 2 en 3, Psalm van de zondag 119 : 13 en 14, Kyriegebed; na 'daarom bidden wij' : 'Kyrië, Sweachster bundel 7, Glorialied: 304 : 1, 2 en 3, Lezing OT: 1 Samuël 19 : 9 – 17  Lied: 708 : 8, Lezing NT: Lukas 16 : 1 t/m 9   Zingen: 769 : 2a en 1b, Orgelspel/meditatief voorspel van: Antwoordlied: 981 : 1, 2, 4 en 5, Slotlied:  418 : 1, 2 en 3          

 ................................................................

Uitnodiging: Save the date
Ons activiteitenprogramma is rond gegaan.  Mooi uitgevoerd en vol activiteiten.
Als voorbereidingscommissie hopen wij dat er voldoende aanbod is om mee te doen.
En  om alvast de data te noteren.
Deze week begint  bijvoorbeeld:
Creatieve middagen Eerste middag:  woensdag 25 september  Tijd: 14.00-16.00 uur
Plaats: Ontmoetingskerk
Mediteren kun je leren  Donderdag 3 oktober -Ontmoetingskerk - Tijd    :20.00-21.30 uur
Er is nog plaats!!
Voor contactgegevens zie groene programmagids.

.............................................................

Kledingbeurs
De Kledingbeurs voor de Voedselbank Opsterland is dit najaar op zaterdag 5 oktober a.s.
Gedurende de drie daaraan voorafgaande weken, dus tussen maandag 9 september en woensdag 2 oktober, kunt u kleding afgeven op de adressen Kerkepad Oost 9 van de fam J.K.de Jong en Vrijburgstritte 17 van A. van der Meulen. Ook deze keer verwachten we weer ruim voldoende kleding van goede kwaliteit.
Op zaterdag middag 5 oktober is van 12.30 uur tot 15.00 uur in “De Rank” Prikkewei 35 te Nij Beets de resterende kleding te koop voor één euro per kledingstuk. De opbrengst komt ten goede van de voedselbank Opsterland.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking
De Diaconie

........................................................

Inloopmidddag Boekehiem
Zondag 22-09-2019 is de eerste Inloopmiddag van seizoen 2019/2020 in Boekehiem.
Tijd: van 14.30 tot 17.00 uur.  Zoals de naam al aangeeft  kunt u vrij  in en uit lopen  tussen de aangegeven uren. Er is alle ruimte om elkaar te ontmoeten.  Voor wie het nodig is kan gratis vervoer geregeld worden. Hiervoor en voor verdere informatie kunt u contact opnemen met één van de volgende personen:
Meta Modderman tel. 382101
Jetty Wiersma tel. 381644
Lokke Bijma tel. 382622
We zien u graag!

Aanvullende gegevens