Welkom op de site van de Protestantse Gemeente "Via Pacis" in Beetsterzwaag / Olterterp

 ..............................................................

Mededelingen 

......................................................................

ochtendviering

23 juni,  09.30 uur in de Ontmoetingskerk . Voorganger is Ds. Evert Kronemeijer.

Laat me kijken met uw ogen. Laat me zien.
Laat het blijken uit mijn daden wie ik dien.
Leg uw woorden op mijn lippen. Maak mij wijs.
Laat me leven zoals u.

Deze dienst maakt onderdeel uit van het programma voor het Kunstweekend Beetsterzwaag. In de dienst worden we uitgenodigd om goed te kijken en te luisteren, en om ons oordeel eerst maar even achterwege te laten. Kijken en luisteren, met de intentie om de ander te leren kennen. Echt te leren kennen zoals hij of zij gekend wil worden. Ik nodig u van harte uit om in het weekend ook eens te kijken naar de film ‘Girl’ en naar de foto’s van Hendrika Lageveen. Beiden in Huize Lyndenstein, Hoofdstraat 3.

.............................................................................

Waarneming tijdens de vakantieperiode
De kerkenraad heeft weer een planning gemaakt voor de vakantieperiode. Ingeval van ingrijpende gebeurtenissen (ziekte, overlijden of ziekenhuisopname) kunt u terecht bij een waarnemend kerkenraadslid.
Vanaf 14 juni t/m 28 juni  is dit Johanna Holtrop, tel. 370971. En vanaf 28 juni tot 12 juli is dit Pietrik Spoelstra, tel. 06-39724103.

 ..........................................................

Aanvullende gegevens