Welkom op de site van de Protestantse Gemeente "Via Pacis" in Beetsterzwaag / Olterterp.

...........................................................

23 februari: Viering om 09.30 uur in de Ontmoetingskerk.  

Voorganger: ds. Bart Elbert
Organist: Hans Duizendstra.  
Met medewerking Interkerkelijk koor Gorredijk o.l.v.  Dhr. Annejaap Soldaat

ORDE VAN VIEREN– 8ste zondag van Epifanie

Orgelspel/ Welkom/Eerste Psalm 146: 1, 3 en 4/Stil Moment/
Onze hulp/ Drempelgebed/ Lied 146 C: 1, 2 en 3/ kyriegebed, afgesloten  met  door koor gezongen  “ Kyrie”  uit de Messe Brève van Gounod. /Lofprijzing:/Koor: “ King All Glorious”  van G.Vail en C. Wesley./ Groet/ Gebed/Koor: “Vreemdeling”     van Bredewout./Tenachlezing:  Exodus 2: 11-25/  samen met koor:  LB 168 -  /Evangelielezing: Mattheüs 5:43-48.  /Zingen: lied 848: 1, 2, 3 in fries, 4, 5./Meditatie/Koor: “spirit of the living God”    van M.Zonnenberg / Dankgebed en voorbede – stilte – onze vader – samen met koor: Onze Vader 1006
Collecte: tijdens zingt het Koor: “In His Love”     van Mark Patterson/ Slotlied: Lied 422/ Zegen

Tijdens de zondagen in de voorjaarsvakantie is er geen kindernevendienst
.
...........................................................

Dienst volgende week zondag 1 maart  in de Ontmoetingskerk:
In de viering van 1 maart besteden we aandacht aan Fair Trade.
Het gospelkoor The Rising Hope uit Burgum zingt voor ons.
Na afloop kunt u tijdens de koffie producten van Fairtrade kopen, dus neemt u s.v.p. uw portemonnee mee.
Daarnaast is er informatie over Fairtrade verkrijgbaar

..................................................................

 

Aanvullende gegevens