Belangenbehartiging 50 plus.

Wie zijn wij ?

De afdeling Beetsterzwaag/ Olterterp van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiéle belangen van de oudere inwoners van Beetsterzwaag en Olterterp in de meest uitgebreide zin te behartigen.

Wat doen wij ?

Het bestuur van de afdeling Beetsterzwaag/ Olterterp organiseert 4 maal per jaar een bijeenkomst voor ontmoeting ,ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen terecht voor persoonlijk advies m.b.t. invullen belastingbiljet.

Met de ANBO organiseren we 1 maal per jaar een voorlichtingsmiddag  voor de bewoners van Opsterland te Beetsterzwaag.Het onderwerp is actueel voor dat moment.

Leden van de PCOB kunnen gebruik maken van diverse ledenvoordelen, b.v. korting op de ziektekosten verzekering.

Hebt u belangstelling ?

Dan kunt u inlichtingen inwinnen of u opgeven als lid bij een van de bestuursleden:
Dhr. G. Walsma, voorzitter’.tel. 0512- 462022
dhr. J.G. Veldhuis., penningmeester, tel: 0512- 382496.
mevr. A. Dijkstra - van Dijk., secretaresse tel. 0512-382340.
mevr. G.H. Uiterwijk- Siemelink.public relations, tel: 0512- 382540.

Het is altijd mogelijk één van onze bijeenkomsten, ter kennismaking,bij te wonen.