De PKN gemeente heeft nauwe contacten met de pastorale werkgroep van Talant.

Er worden regelmatig vieringen gehouden in het Trefpunt.

Van harte welkom bij een van de vieringen.

Namens ds Annemarie Klomp - Hogeterp.

De link: www.talant.nl