MUSICAL 'HET PAKHUIS'

In deze musical wordt de kerk voorgesteld als een Bijbels Openluchtmuseum, waarmee het financieel niet zo goed gaat. De directeur is enigszins verstikkend bezig om de collectie in stand te houden. Gelukkig heeft het museum ook een tuin, waarvan de gewassen opvallend goed groeien en bloeien. Er wordt door de bank geprobeerd om een analyse te maken waarom het museum niet rendabel is.

Het thema is het antwoord op de vraag: Wat is de toekomst van de kerk, hoe willen we kerk zijn? Dit roept veel overwegingen, ideeën, mogelijke antwoorden en ook nieuwe vragen op en is vertaald in het script vanuit een groot aantal invalshoeken. Met het gevolg dat ‘Het Pakhuis’ zowel de diepte als de breedte ingaat. De dialogen zijn grappig, ernstig, zoekend en ontroerend. Ze worden afgewisseld met een enorm aantal liederen resp. uitgevoerd door het koor of een solist of samen, e.e.a. onder begeleiding van een klein combo.

VERHAALLIJNEN

Er zitten verschillende verhaallijnen in deze musical, zoals het voortbestaan van de kerk, de zorg om de schepping, het gebruiken van je talenten en liefde overwint alles. Voor iedereen wat wils!

MUSICI EN KOOR

Er is een klein combo samengesteld, bestaande uit een pianist, gitarist en basgitarist. Zij worden gestimuleerd door Stephan Mooibroek. Ook heeft een trompettist zich beschikbaar gesteld.

Willem Zijlstra en Jan Andries Dijkstra zijn van start gegaan met het koor, wat al voor goede en fijne repetities heeft gezorgd! Deze repetitieavond is op maandagavond in de St. Martenskerk, van 19.30 tot 20.30 uur.

ROLLEN

Inmiddels zijn we begonnen met oefenen van het toneelspel. De repetitieavonden zijn nu eerst op woensdagavond of donderdagavond en verder in overleg en afstemming. De eerstvolgende zijn op 1 en op 2 juni vastgesteld om 19.30 uur in het Jeugdhonk.

DATUM VAN UITVOERING

Het weekend van 14, 15 en 16 oktober 2022 staat nu gepland voor de musicaluitvoering.

Nog te plannen is de musicaluitvoering bij Talant in Beetsterzwaag.

MEER INFO

De werkgroep bestaat uit Basje Wentink, Alle Dijkstra, Onne de Boer en Johanna Holtrop. Meer informatie kan worden opgevraagd bij een van de werkgroepleden of op musical@viapacis.nl.

Poster