Welkom op de website van ViaPacis. 

                      Volg ons op

                       Facebook

   Protestantse Gemeente ViaPacis   Beetsterzwaag - Olterterp

                           Achter de Hiemen 41                             9244 BP Beetsterzwaag

Tel. 0512-356175
koster.kuiken@viapacis.nl
KvK nummer:76373096

Online vieringen

Door de lock-down zijn ook onze kerkgebouwen gesloten voor bezoekers.

We houden online vieringen tot en met zondag 17 januari 2021.