Welkom op de website van ViaPacis. 

Diensten

Livestreams
Zondagsviering 26 september
9.30 uur in de Ontmoetingskerk
ds. J. van der Veen (Sneek)
 
Zondagviering 3 oktober
Israelzondag
9.30 uur in de Ontmoetingskerk
ds. Bart Elbert
 
Zondagviering 10 oktober
9.30 uur in de Ontmoetingskerk
ds. Yvonne Slik (Balk)
 
 

                      Volg ons op

                       Facebook

   Protestantse Gemeente ViaPacis   Beetsterzwaag - Olterterp

 Achter de Hiemen 41
9244 BP Beetsterzwaag

telefoon: 0628540428
koster@viapacis.nl
KvK nummer:76373096