Welkom op de website van ViaPacis. 

Diensten

Livestreams
 
 
Zondagviering 3 December
1e Advent
9.30 uur in de Ontmoetingskerk
voorganger Ds. J. Bakker (Feanwalden)
 
Zondagviering 10 December
2e Advent
9.30 uur in de Ontmoetingskerk
voorganger Mevr. Ds. A. Klomp-Hogeterp (Marum)
 
Zondagavondviering 10 December
Zondag avond anders
19.00 uur in de St. Martenskerk
 
Zondagviering 17 December
3e Advent
9.30 uur in de Ontmoetingskerk
voorganger Ds. A. Bouman (Ureterp)

                      Volg ons op

                       Facebook

 Protestantse Gemeente ViaPacis   Beetsterzwaag - Olterterp

 Ontmoetingskerk:  Achter de Hiemen 41,  9244 BP,  Beetsterzwaag,

 Koster: Tjitske Kuiken

 telefoon: 0628540428, mail: koster@viapacis.nl               ,             

St. Martenskerk:  Van  Lyndenlaan 5, Beetsterzwaag

Coördinator: Gerard en Rita Zuidema

telefoon 0623316520, mail: martenskerk@viapacis.nl                                                            

KvK nummer:76373096