Welkom op de website van ViaPacis. 

Diensten

Livestreams
​​​​
Zondagviering 24 September
Startzondag
9.30 uur in de Ontmoetingskerk
voorganger Ds. J. de Haan
 
Zondagviering 1 Oktober
Israëlzondag
9.30 uur in de Ontmoetingskerk
voorganger Ds.N.J. van de Herik, (Drachten)
 
Zondagviering 8 Oktober
9.30 uur in de Ontmoetingskerk
voorganger Mevr. A.de Vries (Ureterp)

                      Volg ons op

                       Facebook

 Protestantse Gemeente ViaPacis   Beetsterzwaag - Olterterp

 Ontmoetingskerk:  Achter de Hiemen 41,  9244 BP,  Beetsterzwaag,

 Koster: Tjitske Kuiken

 telefoon: 0628540428, mail: koster@viapacis.nl               ,             

St. Martenskerk:  Van  Lyndenlaan 5, Beetsterzwaag

Coördinator: Gerard en Rita Zuidema

telefoon 0623316520, mail: martenskerk@viapacis.nl                                                            

KvK nummer:76373096