Welkom op de website van ViaPacis. 

Diensten

Livestreams
Livestream uitzendingen:
 
Zondag viering 23 januari
9.30 uur in de Ontmoetingskerk
ds. J. Goorhuis (Smalle Ee).
 
Zondag viering 30 januari
9.30 uur in de Ontmoetingskerk
ds. Bart Elbert
 
 
 
 

                      Volg ons op

                       Facebook

   Protestantse Gemeente ViaPacis   Beetsterzwaag - Olterterp

  Ontmoetingskerk:  Achter de Hiemen 41,  9244 BP,  Beetsterzwaag, telefoon: 0628540428,  mail: koster@viapacis.nl               ,             

St. Martenskerk:  Van  Lyndenlaan 5, 9244 BV, Beetsterzwaag,              telefoon 0623316520, mail: martenskerk@gmail.com                                                                                        

                   KvK nummer:76373096