De privacy - wetgeving

Met deze wet wil men de persoonlijke gegevens van ons burgers zo goed mogelijk beschermen. Men wil voorkomen dat onze gegevens ongewenst voor doelen worden gebruikt die wij niet zouden willen. De praktijken bij Facebook zijn hier voorbeelden van.

Maar het zijn niet alleen bedrijven die veel informatie van ons als burgers verzameld hebben, ook verenigingen, stichtingen en wij ook als kerkelijke gemeente beschikken over namen en adressen, burgerlijke staat enz. van u als gemeenteleden. Ook wij als kerkelijke gemeente willen dat uw gegevens veilig zijn, dat u weet wat wij weten en hoe we daar mee omgaan.

Bij de voorbereiding van de invoering van de nieuwe regels heeft het Dienstencentrum van onze kerk veel overleg gevoerd met de betrokken instantie die de naleving van de regels controleert.

Er is gesproken over de positie van onze kerkgemeenschappen. Duidelijk is gesteld dat we geen bedrijf zijn en geen commerciële club die iets zou willen verdienen aan de gegevens die wij hebben van u. Er is wel gesteld dat wij als kerkelijke gemeente een gemeenschap zijn waarbij het omzien naar elkaar een belangrijk aspect is. Als we naar elkaar willen omzien, moeten we elkaar wel kennen en bepaalde feiten van elkaar weten en met elkaar kunnen delen. Zoals wie zijn actief in bepaalde commissies, kerkenraad, wie kan ik hulp vragen, bij ziekten, verjaardagen, jubilea enz.. Dat is ook geen probleem, maar we moeten ervoor zorgen dat dat binnen de eigen kring blijft.

Hoe doen we dat?
Er is landelijk voor ons een privacyreglement ik ontwikkeld.
Dit is voor onze gemeente opgesteld en door de kerkenraad vastgesteld in haar vergadering van 19 juni 2018 en vind u hier onder.
 
Privacyverklaring