Inleiding

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit meerdere leden, waarbij ieder zijn eigen onderdeel beheert. Zij vergaderen bijna elke eerste donderdag van de maand.

Voorzitter

Bernard van Dijk is de voorzitter voor het CvK. 

Secretaris

Hinkje Dijkstra is de secretaris voor het CvK. . Voor algemene zaken kunt u e-mailen naar cvksecretaris@viapacis.nl.

Penningmeester

Sjirk Twijnstra is de penningmeester voor het CvK. Voor financiële aangelegenheden kunt u e-mailen naar cvkpenningmeester@viapacis.nl 

Ledenadministratie

De ledenadministratie van onze kerk wordt bijgehouden door Marten Postma. Met behulp van het LRP systeem wordt het ledenbestand bijgehouden. Het is van belang dat leden zelf wijzigingen of informatie doorgeven. Zoals geboorte en huwelijk. Zo blijft het ledenbestand actueel en op orde. U kunt uw vragen, opmerkingen of wijzigingen doorgeven  op mailadres: ledenadministratie@viapacis.nl.

Technische zaken

Vacant. Eventueel kunt u hierover mailen naar cvksecretaris@viapacis.nl.

 

Onderhoud gebouwen

Hiervoor zit Rikus Talsma in het CvK. Eventueel kunt u hierover e-mailen via cvksecretaris@viapacis.nl 

 

Tuincommissie

Regelmatig wordt de tuin van de Ontmoetingskerk onderhouden door een commissie van verschillende gemeenteleden. 

Dit word gecoordineert door Hilke van Houten.