Wat te doen bij?

Bezoek aanvragen
Wilt u graag bezoek ontvangen van de predikant? Zijn er dingen die u wilt bespreken of wilt u uw verhaal delen? Dat kan zeker! We zijn er voor u en komen graag bij u langs.
 
Dit kunt u aangeven via het contactpunt Pastoraal afsprakenbureau op 0512-38 57 56 of 0629 43 61 40.
 
Ziekte/ziekenhuis
Wanneer u ziek bent en bezoek wilt van de predikant of uw wijkouderling dan kunt u dit aan hen doorgeven. Dit geldt ook bij ziekenhuisopnames. Deze kondigen we eventueel in overleg met u af in de zondagse dienst en/of vermelden we op de Nieuwsbrief.
 
Bezoeken kerkdiensten d.m.v. kerkauto.
Er is een mogelijkheid om vervoer te vragen als u niet zelf kunt komen. Bijvoorbeeld vanaf Lyndenstein of Huys ter Swaech.
Dit word geregeld door dhr. Hilke van Houten. Telefoon 0512-382410
 
Geboorte
We delen als gemeente graag in de zorgen en in de vreugde van mensen. Laat het ons daarom weten wanneer jullie een kindje hebben gekregen. Stuur daarvoor een geboortekaartje naar het postadres van de kerk of via e-mail aan scriba@viapacis.nl. De geboorte wordt dan ook afgekondigd.
scriba@viapacis.nl
Dopen
Willen jullie je kind laten dopen? Dan kan dit worden doorgegeven aan de predikant of uw wijkouderling. Voorafgaand aan elke doop vindt er een doopgesprek plaats met de predikant.
 
Trouwen/Levensverbintenis
Wie in de kerk een zegen wil vragen over zijn/haar levensverbintenis wordt gevraagd zo tijdig mogelijk contact op te nemen met  de predikant.
 
Overlijden
Bij overlijden kunt u contact opnemen met de predikant of met uw wijkouderling per telefoon. Wanneer we een rouwkaart ontvangen (sturen naar het postadres van de kerk of per e-mail aan scriba@viapacis.nl doen we een rouwafkondiging tijdens de zondagse viering en leggen we een gedachtenissteentje in onze Gedachtenishoek.
 
Regulier contactpersoon
Scriba ViaPacis
Achter de Hiemen 41
9244 BP Beetsterzwaag
scriba@viapacis.nl