Even voorstellen

Ds. Bart Elbert

Sinds 23 september 2018 ben ik werkzaam in Beetsterzwaag-Olterterp. Na 14 jaar in Roden werkzaam te zijn geweest is dit voor mij een nieuwe uitdaging. Samen met Elisabeth wonen wij in uw midden.

In Groningen heb ik theologie gestudeerd en in 1986 ben ik begonnen in Smilde, daarna volgden in 1991 het Gelderse Hengelo en vanaf 2004 Roden-Roderwolde.

Ik ben theologie gaan studeren omdat ik mij de vraag stelde: Wat staat er werkelijk in de Bijbel? Immers oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws en Grieks hebben wij met verschillende vertalingen van doen. Vertalen is een keuze maken, hoe zit dat dan in de bijbel? Zo leerde ik Hebreeuws en Grieks. Door de jaren heen heeft met name het Hebreeuws mij geraakt en daarmee de aandacht voor wat wij het Oude Testament noemen en de joodse roots van Jezus.

Naast het werk zoals voorgaan in vieringen, pastoraat en vormingswerk heb ik mij in de afgelopen jaren met name ingezet voor het opzetten van het jeugd en jongerenwerk. Daarnaast hebben liturgie, spiritualiteit, meditatie en bibliodrama mijn warme aandacht. Ook vind ik het een uitdaging om met gemeente leden diverse vieringen voor te bereiden. Met ons project ‘Kerk in Sweach’ (KiS) proberen wij de verbinding kerk en dorp extra handen en voeten te geven.

Ik ben via de mail abelbert@planet.nl en telefonisch 06 - 182 288 94 bereikbaar, maandag is een vrije dag.