Visie en missie

De Protestantse gemeente ViaPacis te Beetsterzwaag - Olterterp is een kerkelijke gemeenschap. Wij zijn een geloofsgemeenschap onderweg, door verschillende tijden en culturen heen, er zit dynamiek en beweging in. Steeds weer is het nodig om nieuwe wegen te zoeken, omdat de oude paden soms doodlopen. Wij leven in een veelkleurige netwerksamenleving waarin een sterke invloed merkbaar is van digitale technologie en sociale media, lossere en tijdelijke verbanden tussen mensen spelen een rol. Het proces van ontkerkelijking gaat door, geloven is meer en meer een individuele keuze geworden en minder ingebed en gevoed door een kerkelijke traditie.

Als gemeente Via Pacis weten wij ons geroepen en geraakt door de liefde van Christus.  Wij proberen bescheiden, maar vastberaden te gaan op zijn weg.

Wij zoeken als geloofsgemeenschap 'Via Pacis' een weg in Beetsterzwaag en in onze wereld. Wij gaan vrijmoedig op reis, de weg van de vrede, met een lichte tred en minder bagage.

Download hier ons beleidsplan:

beleidsplan 2023 via pacis.pdf 307,5 KB