Diaconie

Diaconaat is hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Of diaconie is dienst aan mensen, door christenen verricht uit liefde tot God. Iedere christen wordt geacht dienstbaar te worden aan anderen. Het diaconaat is een van de kerntaken van de christelijke kerken. Daarom mag de diaconie het tot haar taak rekenen de gemeente te stimuleren diaconaal actief te zijn. Voor meer informatie oif vragen mail diaconie@viapacis.nl