Inleiding

De pastorale raad bestaat uit de wijkouderlingen en de predikant. Zij vergaderen een paar keer per jaar onderling.

Wijkouderlingen

Onze gemeente is verdeeld in 4 wijken, Noord, Zuid, West en Oost. Voor elke wijk is er 1 wijkouderling, die hierbij samenwerkt met bezoekers. Voor vragen en dergelijke kunt u e-mailen naar de scriba.

Pastoraal afsprakenbureau

Hebt u behoefte aan bezoek of een gesprek met de predikant of wijkouderling dan kunt u e-mailen naar de predikant.

Nieuw ingekomenen

Nieuw ingekomen worden bezocht door de wijkouderling van de betreffende wijk. Deze neemt contact op en verstrekt diverse informatie en maakt nieuw ingekomen wegwijs in onze gemeente. Eventueel kunt u zelf hierover e-mailen via ledenadministratie@viapacis.nl.

Felicitatieteam

Als er heuglijke feiten zijn binnen onze gemeente wordt hieraan aandacht besteedt door een bezoekje en vermelding in ons kerkblad of tijdens de viering. Mocht u iets hierover willen vermelden dan kan dit via de scriba.