PCOB

Belangenbehartiging 50 plus

Wie zijn wij ?
De afdeling Beetsterzwaag/ Olterterp van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Beetsterzwaag en Olterterp in de meest uitgebreide zin te behartigen.
 
Wat doen wij ?
Het bestuur van de afdeling Beetsterzwaag/Olterterp organiseert 4 maal per jaar een bijeenkomst voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen terecht voor persoonlijk advies voor het invullen van een belastingbiljet. Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen, b.v. korting op de ziektekosten verzekering.
 
Hebt u belangstelling?
Dan kunt u inlichtingen inwinnen of u opgeven als lid bij een van de bestuursleden:
Dhr. G. Walsma, voorzitter, tel. 0512- 462022
dhr. J.G. Veldhuis, penningmeester, tel: 0512- 382496
mevr. A. Dijkstra - van Dijk, secretaresse tel. 0512-382340
mevr. G.H. Uiterwijk- Siemelink.public relations, tel: 0512- 382540
Het is altijd mogelijk één van onze bijeenkomsten, ter kennismaking, bij te wonen.