Talant

De ViaPacis gemeente heeft nauwe contacten met de Geestelijke Verzorging van Talant. Van oudsher is De Wissel, nu ondergebracht bij Talant, een locatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Nu bieden zij in woonleefzone Beetsterzwaag persoonlijke, specialistische en deskundige zorg, ondersteuning en behandeling aan cliënten met een verstandelijke (meervoudige) beperking en met (zeer) intensieve ondersteuningsvragen.

Er worden op het terrein zelf regelmatig vieringen gehouden voor de cliënten. Deze worden gehouden in het Trefpunt, de zogenaamde ‘Trefpuntvieringen’. In maart 1978 was de 1e viering, georganiseerd door ds. Libbe Oost. Sinds 2009 is mw. Annemarie Klomp geestelijk verzorger bij Talant. Zij organiseert onder andere vieringen en catechisaties en Groot Huisbezoeken voor de cliënten.

Als er Heilig Avondmaal wordt gevierd is er, naast dhr. Hessel Falkena (diaken met bijzondere opdracht Via Pacis), een ouderling van ViaPacis bij aanwezig. Daarnaast is er 1 keer per jaar een gezamenlijke viering, waarbij leden van ViaPacis te gast zijn bij de Trefpuntviering.

Ook zijn er vanuit ViaPacis kerkvrijwilligers die cliënten ophalen voor en begeleiden bij een viering. Daarna samen koffie drinken, waarna wordt afgesloten met het thuisbrengen.

Vanwege renovatie van de locatie is het Trefpunt afgebroken en wordt nieuwbouw gerealiseerd. In de tussenliggende tijd worden er vieringen gehouden in de gymzaal op het terrein.

Ieder van harte welkom in de Trefpuntviering!

Contactgegevens

Talant: De Wissel 1, 9244 ZN Beetsterzwaag

Mw. Melissa Dales (Geestelijk Verzorger)
Tel. 06 - 55 23 66 49
E-mail m.dales@talant.nl of algemeen geestelijkeverzorging@talant.nl
 
Contactpersoon vanuit ViaPacis is mw. Jannie de Witte
 
Kerkvrijwilligers gezocht
Cliënten van de Wissel 1 in Beetsterzwaag zijn op zoek naar kerkvrijwilligers die hen circa 1 x per maand of vaker, willen begeleiden bij de Trefpuntvieringen.
We zien u / jou graag komen, want we kunnen nog wel wat kerkvrijwilligers gebruiken!
U / jij kunt hiervoor contact opnemen met:
 
Bea Klopstra (vrijwilligerscoördinator Talant)
Tel. 06 13 44 30 83
E-mail vrijwilligerswerk@talant.nl