Commissie Kerk en Israël

Overeenkomstig de kerkorde is ook de plaatselijke gemeente geroepen gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met het volk Israël. Dat is het Joodse volk zoals we hen ontmoeten in de Schriften en in de geschiedenis tot op heden. Dit doet ze door het organiseren van de Israëlzondag in oktober, het belggen van samenkomsten, Bijbelstudie, uitnodigen van sprekers en het organiseren van excursies. Ook wordt het kwartaalblad Kerk & Israël Onderweg uitgedeeld. Voor inlichtingen en activiteiten kunt u contact opnemen via volgt.