Liturgiecommissie

De commissie houdt zich bezig met vorm en inhoud van de liturgie en de vieringen. Zij kan zelf of op verzoek van de kerkenraad voorstellen hierover doen. Ook bereidt de commissie een aantal bijzonderen diensten voor. De commissie als geheel weerspiegelt zoveel mogelijk de veelkleurigheid in geloofsbeleving van de gemeente. Voor meer informatie of ideeën volgt.