De Ontmoetingskerk

 
 
De eerste Gereformeerde kerk van Beetsterzwaag en Olterterp
is gebouwd in 1925 aan het Kerkepad-Oost. 
 
Er waren toen 14 gezinnen die samen het bedrag hiervoor
hebben bijeen gebracht. 
 
Het gebouw is nu nog in gebruik als rijwielhandel.

De nieuwe Ontmoetingskerk is ontworpen door architecten G. Groenewold en Sipma. 

De kerk is gebouwd door Aannemer S. Klaver en zn. uit Drachten. De uitvoerder was dhr. G. Miedema.

De eerste steen werd gelegd op 1 oktober 1966 door ds. J.J.R. Baas. 

Dhr. W.A.F. Feenstra was in die tijd voorzitter van de bouwcommissie en dhr. A.W. Bakker was scriba.

 

 

 

De klus werd geklaard met vele vrijwilligers.

De opening vond plaats op woensdag 22 maart 1967.

 

 

 

 

De nieuwe aanbouw, op foto uiterst links (boven als u de dit leest op uw smartphone) achter de bomen, met onder andere het jeugdhonk, is ontworpen door architect Kijlstra uit Beetsterzwaag.

Met de bouw is begonnen in 1984. In 1986 werd het in gebruik genomen.

De aannemer Talsma uit Beetsterzwaag klaarde de klus, samen met vele gemeenteleden. Hierdoor kon aanzienlijk op de kosten worden bezuinigd.

 

De aula

 

Een kleine opbaarruimte is in de jaren 80 gerealiseerd in de toren.

In 2015 is deze drastisch gemoderniseerd en uitgebreid met een ontvangstruimte.

In de oostelijke buitenmuur is een deur gemaakt voor de bezoekers.

Ook is er een doorgang met toilet van het podium naar de ontvangstruimte.

Nu is het ook mogelijk om met een grotere groep te komen.

 

 

 

Het kerkelijk bureau

 

 

In 2015 is ook het kerkelijk bureau in en aan de toren gebouwd.

Ook is er toen een grote archiefkast op het podium gemaakt.

 

 

Aanpassingen en uitbreidingen in en buiten de kerkzaal in 2019

In 2019 is groot onderhoud gepleegd aan het dak van de kerkzaal en van de ontmoetingsruimte.
Ook zijn er in totaal 204 zonnepanelen op de daken bevestigd.
Hiervoor is het dak op de Ontmoetingsruimte verstevigd.
 
 

 

 

Aan de westzijde is een berging aan de kerk gebouwd voor opslag.

Hiervoor is een deur in de kerkzaal, naast het podium gemaakt.

Er is een nieuw raam geplaatst aan de westkant in de kerkzaal.

 

 

 

De muren aan de west en noord kant zijn wit geschilderd.

Het liturgisch centrum is opnieuw ingericht met een kleiner preekgestoelte en de tafel                  en het kruis zijn verplaatst.

De houten deuren naar de gang zijn vervangen door glazen deuren.

 

 

 

Achter in de kerkzaal aan de oostkant                      is een gedachtenishoek in de muur gemaakt.

Hierin wordt bij overlijden van een gemeentelid een witte steen met naam en overlijdensdatum gelegd.

 

Het orgel

 

Het orgel is op 28 april 1972 in gebruik genomen.

Het orgel is gebouwd door de firma Pels en van Leeuwen uit Alkmaar.

In 1991 is het orgel schoongemaakt en uitgebreid.