Jeugd/jongerenwerk

Voor de jeugd worden er Kindervieringen en 10Rdiensten gehouden. De oudere jongeren komen af en toe bij elkaar om met elkaar te praten over verschillende onderwerpen en om sociale activiteiten te doen. Op deze pagina is te lezen waar zij zich mee bezig houden tijdens deze ontmoetingen.

 

Zondag 12 Juni - 2022


Op Zondag 12 Juni is de jongeren groep bij elkaar gekomen om te praten over het onderwerp armoede. Zo wordt er met elkaar gesproken over wat er wordt verstaan onder het begrip 'armoede': of ze het terug zien in hun omgeving, wanneer kom je in aanmerking voor 'de bijstand' en is er besproken of arme en rijke jongeren in Nederland gelijke kansen hebben. Deze onderwerpen zijn besproken aan de hand van een aantal stellingen. Hierbij mochten de jongeren, ieder voorzichzelf, aangeven of dit volgens hen een feit of een mening is, en kregen ze de mogelijkheid om hun keuze te onderbouwen. Nadat er een stelling besproken was, werd er aangeven welke feiten bij de stelling hoorde. 

De volgende stellingen zijn besproken:
1. ''Echte armoede bestaat niet in Nederland..''
2. ''Arm in Nederland..? Dat heb je aan jezelf te wijten!''
3. ''Mensen in Armoede leven minder lang...''
4. ''In onze samenleving hebben arme en rijke jongeren gelijke kansen..''