Samen vieren met de “The music of your life 

We hebben allemaal wel van die lijstjes, Top 10en van muziek, liederen die bijzonder zijn voor ons. Een nummer met een bijzondere tekst, herinneringen enz. Een stuk muziek dat ons geraakt heeft en met ons mee gaat. Hoe mooi is het om dat met elkaar te kunnen delen. Dat kan in onze vieringen tijdens een -THE MUSIC OF YOUR LIFE – moment.

Wie doet er mee om een lied, een muziekstuk, te delen, te beluisteren of om samen te zingen. Opgeven kan bij ds.Bart Elbert abelbert@planet.nl

Laat je raken 

Dat is het thema van het kunstweekend van 2 en 3 juli. De voorbereidingen zijn in volle gang en ook wij vieren het mee op zondag 3 juli.

Een AndersdanViering samen met de cantorij.

Ik ben op zoek naar “raakmomenten”. Waar bent u, ben jij door geraakt?

Die gebeurtenis, die krantenfoto, dat gedicht of schilderij, die film, dat lied, een gedachte,  enz….

Wie helpt er mee om de viering verder inhoud te geven en te vullen met “raakmomenten”. Laten we elkaar verrassen. Ik hoor het graag voor 31 mei – ds.Bart Elbert - mail abelbert@planet.nl.  06 18228894

Even Voorstellen

ABE,  Albert Berend Elbert,  maar zeg maar gewoon Bart. Sinds 1986 werkzaam  als predikant , eerst binnen de Nederlands Hervormde kerk, maar door de jaren heen via 'Samen Op Weg', nu  in de PKN. En vanaf 23 september 2018 werkzaam in de Protestantse Gemeente Beetsterzwaag-Olterterp  "Via Pacis" . Daaraan vooraf waren Roden-Roderwolde, Hengelo (Gld.) en Smilde  onze woon- en werkplekken.  Indertijd ben ik theologie gaan studeren naar aanleiding van de vraag : "Wat staat er werkelijk in de Bijbel?" Immers oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws en Grieks hebben wij met verschillende vertalingen van doen. Vertalen is een keuze maken, hoe zit dat dan in de bijbel? Een uitdagende zoektocht.

Zo leerde ik Hebreeuws en Grieks. Door de jaren heen heeft met name het Hebreeuws mij geraakt en daarmee de aandacht voor wat wij het Oude Testament noemen en de joodse roots van Jezus. Naast het  voorgaan in vieringen, pastoraat en vormingswerk hebben liturgie, spiritualiteit, meditatie en Bibliodrama mijn warme aandacht.  Zo ben ik graag  op zoek naar mogelijkheden om op verschillende manieren vindplaatsen te organiseren, waarin wij elkaar kunnen ontmoeten: gespreksgroepen, samen koffiedrinken, leesgroepen, stilte momenten in St. Martenskerk , Kerk Open enz.

Toen ik drie jaar geleden werd bevestigd klonk er tijdens de viering ook een lied van Frank Boeijen.

Door de sneeuw de regen
Door de wind
En door het vuur het water
Door de storm
Ik zal op zoek zijn
Door de woestijn de zee
Door de rivier
En door het dal langs de afgrond
Over de berg
Ik zal op zoek zijn
Door de woede

door de bewondering
Door het succes

de mislukking
Door de schaamte
Ik zal op zoek zijn
Door het verlies

het verdriet
De overwinning
Door het donker naar het licht
Naar het eind

Ik zal op zoek zijn
Door de massa door de eenzaamheid
Door het gevoel wat ik bezit
Ik raak het niet kwijt
Ik zal op zoek zijn

Die zoektocht gaat een leven lang mee.

Zo nu en dan zal ik hier melden wat ik gevonden heb: een tekst,  een gedachte, een foto, een preek, een gedicht, een boek.